Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
EUR
GBP
RUB
USD
TRY
1.8082
2.1115
0.0181
1.7
0.0522
EUR
1.8082
GBP
2.1115
RUB
0.0181
USD
1.7
TRY
0.0522

Biznes plan nədir? - MƏLUMATLANDIRMA

Biznes plan nədir?  - MƏLUMATLANDIRMABiznes planlaşdırmadan başlayır. Bu mərhələdə vacib məsələlərdən biri də biznes planın hazırlanmasıdır. Biznes plan – sahibkarlıq subyektinin strategiyasını, müəyyən dövr üzrə maliyyə proqnozlarını müəyyənləşdirən, başqa sözlə desək nəzərdə tutulan biznesin qısa və aydın şərhi, ona nail olmağın yollarının göstərildiyi sənəddir. Biznes plan əsasən hər biri bir neçə alt bölmədən ibarət olan biznesin təsviri və maliyyə planı olmaqla iki hissədən ibarətdir. Güclü, rəqabətqabiliyyətli və gəlirli biznesin yaradılması, müəssisənin davamlı və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün biznes plan vacibdir. Peşəkar şəkildə hazırlanmış biznes plan investor və kredit təşkilatlarının inamını qazanmağa, effektiv strateji qərarların qəbul olunmasına, nəticələrin proqnozlaşdırılmasına, riskləri görməyə imkan verir. 
Powered by Froala Editor


Sending the project to e-mail:
Cancel